“Misao je slična kopanju bunara: voda je najprije mutna, ali se polako razbistri. “

Konfucije

Godine 2008. Bruno Ćurko i Ivana Kragić započeli su svoj eksperimentalni program filozofije za djecu  u Privatnoj osnovnoj školi Nova u Zadaru i u Osnovnoj školi Stjepan Radić u Bibinjama. Sljedeće godine, nekoliko mjeseci nakon uspjelog  “eksperimenta” poznatog pod nazivom “Pogled u vlastito mišljenje” osnovali su Udrugu za promicanje i unaprjeđivanje filozofije za djecu “Mala filozofija”.

Kao i u većini programa filozofije za djecu glavni cilj Male filozofije jest poticanje i usmjeravanje djece u uvježbavanju vlastitoga kreativnog i kritičkog mišljenja. Davanjem prostora djetetovoj prirodnoj znatiželji i pravilnim usmjeravanjem razvijanja te znatiželje dovodi se do konstantnog promišljanja od najranije dobi što pomaže djetetu u modeliranju vlastitog mišljenja kao i buđenju svijesti o sebi samome i svijetu oko sebe.

Procesom stvaranja i razumijevanja vlastitog mišljenja, ali i tuđeg,  razvijaju se i komunikacijske, socijalne i argumentacijske vještine koje su nam potrebne za konstruktivna promišljanja kao i za kvalitetnu provedbu sokratkog dijaloga na kojem se i temelji ovaj projekt.

Program sazdrži 35 radionica za cijelu školsku godinu za učenike 3. i 4. razreda osnovne škole. Provodi u PowerPoint prezentacijama u obliku stripa gdje bitnu ulogu imaju animirani učitelji poput sove Sofije, raka Paka, jelena Malika i mnogih drugih koji djeci postavljaju temeljna pitanja vezana za nastavnu temu te na taj način potiču učenike na zabavno i strukturirano promišljanje o zadanoj temi. U radionicama se također koriste i didaktičke igre, zagonetke i poznate dječje priče prilagođene navedenim uzrastima.

U dosadašnjem radu pokazalo se da je provođenje projekta  imalo pozitivan utjecaj na razvoj sljedećih karakteristika, sposobnosti i vještina kod djece: otvorenost za različita mišljenja, tolerancija, razumijevanje i mogućnost dijaloga. Njihovi su psihološki potencijali unaprijeđeni
(intrinzična motivacija, samoinicijativa, neovisnost, samopouzdanje) te su im tako stvorene predispozicije za cjeloživotno učenje i napredovanje.

Projekt svake godine broji od 200 do 300 polaznika te oko 20 voditelja radionica i volontera koji provode programe Male filozofije u osnovnim školama, gradskim knjižnicama i udrugama.  Voditelji su većinom učitelji i studenti koji su prošli trening filozofije za djecu i od tada  konstantno “bruse” svoje vještine i znanja o praktičnoj filozofiji.